Om oss

oss_swt

Fiberbaserade material och processer

Att ta en idé och göra verklighet av den, att utveckla en process och att förverkliga en produkt tillverkad av fiber – det är vad vi på Swt Development har specialiserat oss på.

Med vår kombination av specialistkunskap, entreprenörsskap, kreativitet och nyfikenhet kommer vi snabbare från ritbord till verklighet. Vi fungerar som länk mellan forskning, produktion och design och rör oss enkelt mellan områdena, något vi är ensamma om i Sverige inom gröna fiberbaserade innovationer. Nyckeln till detta är vår blandning av personal och vår dynamiska arbetsmetod.

Tar forskningen vidare mot en grön framtid

Framtiden är grön och vi hjälper till att hålla den grön. Förnyelsebara och mer miljövänliga material, som till exempel är cellulosabaserade, har en allt större efterfrågan. Skogsindustrin vill öka antalet produkter och det forskas mycket på området, men utvecklingen av materialen går tyvärr ofta trögt.

Swt Development är aktören som tar forskningen vidare. Vi ser stora möjligheter för cellolusa och andra fiberbaserade lösningar och hjälper kunden att hitta dit, oavsett om det gäller problemlösning, nya tillämpningar, storartade visioner eller en kombination av allt detta. Generellt handlar det om processförbättring för återvunna eller nya material eller att hitta miljövänligare och likställda eller bättre alternativ till redan befintliga produkter.

Swt Development arbetar nära uppdragsgivarna och till vår hjälp har vi ett stort kontaktnät i såväl forskarvärlden som i tillverkningsindustrin och bland slutanvändare. Kommersiell realiserbarhet är en nyckelfaktor, för om ingen vill betala spelar det ju ingen roll hur bra produkten är.

En del av Swt-koncernen

Swt Development bildades 2014 och ingår i Swt-koncernen. Swt-koncernen är privatägd och har totalt cirka 50 medarbetare. Övriga bolag i koncernen är:

  • Swt Paper, som producerar pappersbaserade produkter. Främsta verksamheten består av laminering och konvertering av kartong. Swt Paper grundades 1999.
  • Swt Board, som är är resultatet av projektet ”Waste Paper to Furniture”. I verksamheten produceras skivmaterial av papper och kartong till lättviktskonstruktioner. Swt Board bildades 2015.

Kontakta oss