Exempel på projekt/uppdrag

uppdrag_swt

DuraPulp – ny produktionsprocess för framtidens kompositmaterial

Swt Development har fått uppdraget att utveckla ett maskinkoncept för att på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt tillverka 3D-formade produkter av DuraPulp, ett kompositmaterial från Södra som består av helt förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara komponenter.

Ny pallfot – förbättrad process och produkt för ett möbelföretag

När ett av Sveriges största möbelföretag ville förbättra sina pappersbaserade lastpallar till ett bättre och mer kostnadseffektivt alternativ, fick Swt Development uppdraget att ta fram pallfötterna. Projektet omfattade hela vägen från idé till konceptutveckling. Vårt uppdrag var att ta fram en ny, förbättrad pallfot, inklusive produktionsprocessen.

M-Board – en ny spännande byggskiva av returpapper

M-Board utvecklades inom ramen för EU-projektet Waste Paper to Furniture. M-Board bygger på en idé att kunna göra 100 procent återvinningsbara möbler av papper. M-Board är en revolutionerande uppfinning, där materialet är lika stadigt och har samma höga kvalitet som traditionella material. Resultatet har knoppats av till ett eget företag – SWT Board. Potentialen för M-Board är enorm. Det är nästan bara fantasin som sätter gränsen.

Förnybara former i hälso- och sjukvården – från behov till produkt

Visionen är att skapa affärsmöjligheter för förnyelsebara produkter och därmed öka användandet av förnyelsebara material i offentlig sektor. Projektet handlar om att utveckla nya produkter utifrån de behov som finns i vården och omfattar ett brett tillvägagångssätt, från behovsanalyser till utveckling av prototyper och test i verkligheten. Projektet Förnybara former i hälso- och sjukvården drivs av Swt Development, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Högskolan i Halmstad och Södra. Projektet finansieras delvis av Vinnova.

Kontakta oss